Cáp quang 2FO FTTH đệm lỏng , đi âm hoặc trên máng cáp Cáp quang 2FO FTTH đệm lỏng , đi âm hoặc trên máng cáp Cáp quang 2FO FTTH đệm lỏng cuộn 1000m S005041
  • Cáp quang 2FO FTTH đệm lỏng , đi âm hoặc trên máng cáp