Camera Escort IP Thân tích hợp công nghệ PoE ,hồng ngoại Led ARRAY (vỏ sắt) ESC-PA2018NT 2.0MP Camera Escort IP Thân tích hợp công nghệ  PoE ,hồng ngoại Led ARRAY (vỏ sắt) ESC-PA2018NT 2.0MP Camera Escort IP Thân tích hợp công nghệ  PoE ,hồng ngoại Led ARRAY (vỏ sắt) ESC-PA2018NT 2.0MP ESC-PA2018NT